Katalogi
0
Ostoskori

Yleiset ehdot

1. Yleiset sopimusehdot / Etämyynnin sopimusehdot

Ylös

1.1 Osakeyhtiö “TRODO”, yritysrekisterinumero Nro. 40103904244, rekisteröity osoite: Plieņciema iela 16, Mārupe, LV-2167, Latvia, tästä eteenpäin mainittuna – Trodo, tarjoaa sisältöä verkko-osoitteessa www.trodo.fi, tästä eteenpäin mainittuna – verkkosivustolla, ja myy tavaroita myöhemmin esitettyjen ehtojen, kuten toimitusehtojen, palautuskäytäntöjen ja muiden ehtojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti, jotka löydät kaikki verkkosivuston Yleiset ehdot – osiosta. Tekemällä ostoksen verkkosivustolta, asiakas vahvistaa lukeneensa, ymmärtävänsä ja suostuvansa noudattamaan yleisiä ehtoja ilman rajoituksia.

1.2 Mikäli asiakas kuluttajana ostaa tuotteita Trodo verkkosivustolta internetin kautta, tälläistä keskinäistä sopimusta pidetään Latvian Kuluttajansuojalain Asetuksen Nro. 255 “Etäsopimuksia koskevat määräykset” nojalla etäsopimuksena – Latvian Tasavallan Ministerineuvosto ja siihen liittyvä lainsäädäntö.

1.3 Mikäli asiakas joka on tilannut ja ostanut tuotteita verkkosivustolta ei ole oikeustoimikelpoinen tai kykenevä päättämään, tälläisen henkilön laillisen edustajan (vanhempi tai huoltaja) tulee vastata tavaroiden ostamisesta ja maksamisesta. Tässä tapauksessa tilausta ei voi peruuttaa ja maksua ei palauteta.

1.4 Rekistöityessään verkkosivustolle, asiakas luo tilinsä, jonka kautta hän voi tehdä etäsopimuksen. Etäsopimus tavaroiden ostamiseksi katsotaan tehdyksi tavaroiden maksamisajankohdasta.

2. Yksityisyyden suoja

Ylös

Tiedot siitä, kuinka Trodo käsittelee henkilötietojasi, ovat saatavilla verkkosivuston Asiakas ja tietosuoja - osiosta.

3. Verkkosivuston tarkoitus

Ylös

Verkkosivusto on luotu ja se ylläpidetään Trodon toimesta. Verkkosivusto on luotu siten että asiakkaat voivat tutustua Trodon myymiin tuotteisiin, ja varmistaa niiden ostamisen sujuvuus sekä varmistaa tehokas yhteydenpito Trodon kanssa koskien verkkosivustolla tarjottujen tavaroiden valintaa ja ostamista.

4. Immateriaalioikeudet

Ylös

4.1 Kaikki verkkosivustolla olevat tiedot, mukaan lukien, mutta siihen rajoittumatta, tavaramerkit, logot, tekstit, grafiikat, äänileikkeet, videot, kokoelmat ja niiden ulkoasu, tästä eteenpäin mainittuna - Sisältö, on Trodon tai sen kumppaneiden omaisuutta ja sitä suojaavat Latvian Tasavallan lait ja asetukset. Sisällön käyttö on kielletty tavalla, joka voisi loukata Trodon tai sen kumppaneiden immateriaalioikeuksia.

4.2 Verkkosivuston sisällön uudelleen käyttö tai uudelleen julkaiseminen joko kokonaan tai osittain on kielletty.

5. Tuotteet

Ylös

5.1 Trodo-verkkosivusto tarjoaa varaosia, akkuja, lisävarusteita, elektroniikkaa ja työkaluja henkilöautoille sekä kevyille hyötyajoneuvoille, tästä eteenpäin mainittuna - Tuotteet.

5.2 Trodo tarjoaa oikeat ja kattavat tiedot tuotteiden teknisistä ominaisuuksista, ja mahdollisuuksien mukaan erityistä tietoa automalleista, joihin tuotteet sopivat. Jos olet epävarma siitä, sopivatko tietyt tuotteet tietyille automalleille, ota yhteyttä Trodoon ennen tilauksen tekemistä.

5.3 Trodon verkkosivusto tarjoaa mahdollisimman tarkat tiedot saatavilla olevista tuotteista, mutta Trodo ei voi taata, että tuotetieto edustaa varmuudella kyseessä olevia tuotteita.

5.4 Kaikkiin verkkosivustolta ostettuihin tuotteisiin sovelletaan valmistajan takuuta, joka annetaan erikseen jokaiselle tuotteelle, ts. takuu, takuuaika, määrä ja ehdot. Valmistajan takuusta riippumatta asiakkaalla on kuluttajana lakisääteinen oikeus esittää vaatimus tuotteista, jotka eivät täytä ehtoja 24 (kahdenkymmenenneljän) kuukauden kuluessa tavaran toimituspäivästä.

5.5 Takuuoikeuden käyttämiseksi kuluttaja täyttää jokaiseen ostoon liitetyn palautuslomakkeen ja toimittaa sen yhdessä tuotteiden kanssa Trodon toimistoon osoitteeseen Plieņciema Street 16, Marupe, LV-2167 Trodon toimisto aikana, tai lähettää sen sähköpostitse. Mikäli mahdollista, Trodo lähettää viipymättä tuotteet valmistajalle vahvistaakseen takuutapauksen. Jos tavaroiden valmistaja vahvistaa, että tavarat eivät ole laatustandardien mukaisia, Trodo hyvittää sinulle ostetut tavarat. Mikäli tuotteiden valmistaja ei hyväksy väitettä tuotteiden poikkeavuudesta laatustandardeihin nähden, toimitamme sinulle selvityksen syistä.

6. Hintaehdot

Ylös

6.1 Kaikki verkkosivuston hinnat ilmoitetaan euroina. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron sekä tarvittaessa muut verot ja maksut. Valitusta toimitustyypistä, tilauksen määrästä ja toimitusosoitteesta riippuen Trodo voi periä tilauksen toimitusmaksun, joka ilmoitetaan selvästi ennen maksun hyväksymistä ja joka sisältyy tilauksen kokonaiskustannuksiin.

6.2 Trodo ilmoittaa tuotteen kokonaishinnan, mukaan lukien kaikki verot ja kulut sekä toimitus- tai postimaksut, ennen etäsopimuksen tekemistä. Mikäli Trodo ei pysty laskemaan toimitus- tai postimaksuja etukäteen, Trodo ilmoittaa asiasta asiakkaalle.

6.3 Mikäli Trodo havaitsee, että tilaushinta eroaa hinnasta joka on tilauksen tekohetkellä ilmoitettu verkkosivustolla, Trodo ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja tarjoaa tilauksen peruutusta. Mikäli Trodo ei ota yhteyttä asiakkaaseen, tilauksen katsotaan olevan peruutettu ja Trodo palauttaa asiakkaalle kaikki kyseiseen tilaukseen liittyvät maksut.

7. Maksaminen

Ylös

Tietoja maksutavoista ja -menettelyistä on saatavana verkkosivuston Maksaminen - osiosta.

8. Toimitusehdot

Ylös

8.1 Tietoja tilauksen vastaanottamisen ja toimituksen tyypeistä, menettelyistä ja kustannuksista on saatavana verkkosivuston Toimittaminen -osiossa. Tiedot tuotteiden saatavuudesta sekä vastaanotto- ja toimitusajat ovat esillä jokaisessa tuotekuvauksessa.

8.2 Tekemällä tilauksen asiakas sitoutuu siihen, että Trodo laatii laskun sähköisesti ja se on voimassa ilman allekirjoitusta. Trodo voi toimittaa painetun lähetysilmoituksen, mikäli asiakas ilmoittaa siitä etukäteen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

9. Peruutusoikeus

Ylös

9.1 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etäsopimus 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta ilman erillistä syytä. Jotta peruutusoikeutta voitaisiin kunnioittaa, peruutusoikeuden käyttämistä koskeva ilmoitus on lähetettävä ennen peruutusoikeuden määräajan päättymistä.

9.2 Peruutusoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Trodolle päätöksestään vetäytyä etäsopimuksesta selkeästi muotoillulla ilmoituksella. Ilmoitus peruutusoikeuden käytöstä voidaan lähettää sähköisesti osoitteeseen: [email protected] tai postitse osoitteeseen: Plieņciema iela 16, Mārupe, LV-2167, Latvia. Kommunikoidakseen peruutusoikeuden käytöstä asiakas voi käyttää kunkin tilauksen liitteenä olevaa peruutuslomaketta.

9.3 Saatuaan ilmoituksen peruutusoikeuden käytöstä, asiakkaan on välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään 14 (neljäntoista) päivän kuluessa päivästä, jona asiakas on ilmoittanut Trodolle päätöksestään peruuttaa etäsopimus, palauttaa tuotteet Trodon toimistoon osoitteeseen Plieņciema iela 16, Mārupē, LV-2167 Trodon toimistoaikana, palautettavat tuotteet on lähetettävä postitse. Jos haluat sopia muusta palauttamistavasta tuotteille, ota yhteyttä Trodoon. Määräaika katsotaan täytetyksi, mikäli tavarat palautetaan ennen 14 päivän määräajan päättymistä.

9.4 Mikäli asiakas irtisanoutuu etäsopimuksesta, Trodo korvaa asiakkaalta saamansa maksut, mukaan lukien tilauksen toimituskulut (pois lukien mahdolliset lisäkustannukset, jotka asiakkaalle aiheutuvat valitessaan muu toimitustapa kuin Trodon halvin tavanomainen toimitusmenetelmä) ilman aiheetonta viivytystä. Trodo hyvittää minkä tahansa tapahtuman viimeistään 14 (neljätoista) päivän kuluttua siitä, kun asiakas on ilmoittanut Trodolle päätöksestä peruuttaa etäsopimus. Trodo palauttaa rahat samoilla maksuvälineillä, joita asiakas käytti tapahtuman suorittamiseen, ellei asiakas ole toisin pyytänyt. Joka tapauksessa Trodo ei veloita ylimääräisiä maksuja palautuksesta. Trodo voi pidättää palautuksen, kunnes Trodo on vastaanottanut palautetut tavarat.

9.5 Asiakas vastaa tuotteiden alentuneesta arvosta siltä osin, joka johtuu muusta käsittelystä kuin siitä mikä on tavanomaista tuotteiden ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Jos Trodo toteaa, että tuotteita on käytetty, ne ovat vahingoittuneet, likaantuneet, muuten hyödynnetty tai että niissä on merkintöjä kokoonpanosta tai käytöstä, Trodo voi kieltäytyä hyväksymästä palautettuja tavaroita. Tuotteet on asetettava alkuperäiseen pakkaukseensa, joka ei ole vaurioitunut tai tahriutunut.

10. Vahingonkorvaus

Ylös

10.1 Asiakas sitoutuu korvaamaan, puolustamaan ja suojaamaan Trodoa kaikilta vahingoilta, tappioilta, tai kustannuksilta sekä asianajajien maksuilta, jotka johtuvat vaatimuksista, tapauksista tai toimista, jotka kolmas osapuoli on nostanut yleisten ehtojen rikkomisesta, mahdollisista virheistä liittyen asiakkaan takuisiin tai verkkosivuston käyttöön.

11. Riitojen ratkaisu

Ylös

11.1 Asiakkaan valtuutuksesta verkkosivustolla tai etäsopimuksen täytäntöönpanosta, tulkinnasta tai irtisanomisesta johtuvat riidat tulee ratkaista ​​keskinäisin neuvotteluin.

11.2 Trodo vastaa lakien ja asetusten asettamissa määräajoissa asiakkaan jättämiin hakemuksiin, ja ilmoittaa asiakkaalle mahdollisista tavoista panna asiakkaan vaatimus täytäntöön, tai ratkaista tietty riita tai muista vaihtoehtoisista tavoista panna täytäntöön tietty vaatimus.

11.3 Jos riitaa ei voida ratkaista rauhanomaisin yhteisneuvotteluin, asiakas voi kuluttajana nostaa kanteen Latvian Tasavallan tuomioistuimissa, joka on Trodon sijoittautumismaa, tai sen maan tuomioistuimissa, jossa kuluttaja-asiakas asuu (kotipaikka).

Trodo voi nostaa kanteen kuluttaja-asiakkaana olevaa asiakasta vastaan vain sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa asiakas asuu (kotipaikka).

11.4 Näillä Yleisillä ehdoilla Trodo ei millään tavoin rajoita asiakkaan oikeutta kääntyä kuluttajansuojakeskukseen kuluttajan oikeuksien suojaamiseksi.

12. Yleiset määräykset

Ylös

12.1 Asiakas hyväksyy, että nämä Yleiset ehdot muodostavat asiakkaan ja Trodon välisen kokonaisvaltaisen ja ajan tasalla olevan sopimuksen tämän verkkosivuston ja sen sisällön käytöstä.

12.2 Trodolla on oikeus päivittää ja muokata yleisiä ehtoja milloin tahansa lähettämällä asiaankuuluvat muutokset verkkosivustolle, ja ilmoittamalla viimeisimmän päivityksen päivämäärä. Ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan heti niiden julkaisemisen jälkeen. Asiakas hyväksyy että jatkaessaan verkkosivuston käyttöä muutosten tekemisen jälkeen, hän suostuu kaikkiin muutoksiin. Trodo pidättää oikeuden lopettaa tai peruuttaa kaikki näiden ehtojen myöntämät oikeudet. Asiakkaan on noudatettava tällaista peruuttamista tai muutoksia niiden käyttöönottohetkestä lukien, tarvittaessa myös lopettamalla kaikin tavoin verkkosivuston käyttö.

12.3 Mitään näiden yleisten ehtojen osaa ei tule tulkita kumppanuuden tai muun tyyppisen yhteisyrityksen perustamiseksi asiakkaan ja Trodon välillä. Jos Trodo ei pysty varmistamaan asiakkaan noudattavan käyttöehtoja, tällainen noudattamatta jättäminen ei vaikuta Trodon oikeuteen vaatia noudattamista myöhemmin. Jos jokin näiden ehtojen määräys on täytäntöönpanokelvoton tai pätemätön sovellettavan lain nojalla tai sen todetaan olevan täytäntöönpanokelvoton tai pätemätön toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä, se ei tee näistä ehdoista pätemättömiä tai soveltumattomia kokonaisuudessaan. Ehtoja puolestaan ​​muutetaan mahdollisuuksien mukaan, sovellettavan lain mukaisesti, jotta ne heijastavat täysin alkuperäisten yleisten ehtojen mukaista alkuperäistä tarkoitusta.